MBCT en ACT Coaching

MBCT en ACT Coaching

MBCT Coaching richt zich op de integratie van mindfulness in psychotherapie, trainingen en coaching bij een breed scala aan (psychische) problemen. Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie. Het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen is het doel. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachtstraining). De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment.De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen en keuzevrije opmerkzaamheid. Centraal in deze toepassing van mindfulness staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen als ze zich voordoen en de aandacht richt op de emotionele lading bij het patroon. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen.

ACT Coaching

Acceptance and commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken met elkaarcombineert. Het model van ACT bevat zes zuilen:

  1. Mindfulness: In contact komen met het hier en nu.
  2. Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
  3. Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
  4. Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creƫren.
  5. Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
  6. Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.

Binnen de Multidisciplinaire coaching die ik u bied komen componenten van beide methodieken aanbod. Afgestemd op uw hulpvraag en het overkoepelende doel.

Contact formulier