Bedrijfs/ Vitaliteitscoaching

Bedrijfs/ Vitaliteitscoaching

Lever als werkgever een bijdrage door gezondheid en vitaliteit onderdeel te maken van de bedrijfscultuur. Als vitaliteitscoach help ik daarbij. Vitale medewerkers werken aanstekelijk op anderen. In een gezonde werkomgeving wordt veel waarde gehecht aan persoonlijke aandacht, teamgeest en werkplezier. Werk levert energie op en medewerkers zijn daardoor fysiek en mentaal beter opgewassen tegen werkdruk.
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Medewerkers met een goede gezondheid zijn ruim 20% productiever dan mensen met een slechte gezondheid (World Economic Forum, 2008). Het energie niveau van de medewerker zal stijgen en dus ook de productiviteit en motivatie om te presteren.

Wat kan MarieCke voor uw organisatie betekenen:

  • Healthcheck en leeftsijlscans
  • Individuele begeleiding voor uw personeel
  • Workshops over gezonde voeding en bewegen, het hebben van een gezonde leefstijl en Mindfulness
  • Geven van personal en groepstrainingen
  • Inrichten van een gezonde kantine
  • Aanleveren van gezonde producten en maaltijd/lunch boxen
Een medewerker die bewust bezig is met een vitaliteit programma is zich vaak erg bewust van het belang van een goede balans tussen fysiek, mentaal & emotioneel gebied. Hoe meer kennis en bewustzijn hierover is bij de medewerker hoe beter de kennis onder de eigen motorkap van de medewerker is. Dit kan ontzettend motiverend en stimulerend werken voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker.

Hoe kunnen kunt u dit voor uw organisatie bereiken? Wat is dan de inhoud van een effectief vitaliteit programma op fysiek, mentaal & emotioneel niveau voor mijn organisatie? Met die uitdaging en invulling help ik u graag!

Contact formulier

Workshop aanbod